AmCham komisije

AmCham komisije za skupen cilj, boljše življenjsko in poslovno okolje v Sloveniji.
Preberite več

Vodji zagovorništva

Vida Dolenc Pogačnik
Namestnica direktorice in vodja za mednarodno sodelovanje vida.dolenc@amcham.si

Dialog, sodelovanje  in pozitivne spremembe!

Verjamemo, da se pozitivne spremembe zgodijo le ob sodelovanju gospodarstva, znanosti, države (javne uprave) in civilne družbe, za kar je potreben odprt in konstruktiven dialog med vsemi akterji. Zato v AmCham Slovenija skozi razvejeno mrežo članov iz različnih panog delujemo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij.

Naši člani aktivno prispevajo k boljšemu poslovnemu in življenjskemu okolju v Sloveniji.

AmCham komisije združujejo prek 220 strokovnjakov, predstavnikov podjetij, članov AmCham Slovenija, ki s svojim znanjem, strokovnostjo in izkušnjami, predvsem pa s strastjo predlagajo spremembe, ki so nujne za pospešitev gospodarske rasti in dvig življenjske ravni v Sloveniji.

Glas poslovne skupnosti širimo prek AmCham komisij:

 

Brina Tomovič Kandare
Vodja zagovorništva in komunikacij brina.tomovic@amcham.si