AmCham komisije

AmCham komisije za skupen cilj, boljše življenjsko in poslovno okolje v Sloveniji.
Preberite več

Vodji zagovorništva

Vida Dolenc Pogačnik
Namestnica direktorice in vodja za mednarodno sodelovanje vida.dolenc@amcham.si

ZAGOVORNIŠTVO NA KRATKO 

 

Dialog, sodelovanje in pozitivne spremembe!

Za spremembe v družbi je potreben odprt dialog gospodarstva, znanosti, države in civilne družbe. V AmCham Slovenija skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog delujemo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij, z oblikovanjem interdisciplinarnih križišč pa ustvarjamo nove ideje in konkretne rešitve. 

Boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji

V okviru AmCham Slovenija deluje šest delovnih komisij in dve delovni skupini, v katerih deluje več kot 250 predstavnikov podjetij, naših članov, strokovnjakov na svojem področju. Želimo si s svojim znanjem in vizijo prispevati k oblikovanju boljšega poslovnega in življenjskega okolja v Sloveniji. 

Glas poslovne skupnosti širimo preko AmCham komisij:

Brina Tomovič Kandare
Vodja zagovorništva in komunikacij brina.tomovic@amcham.si