Komisija za intelektualno lastnino

Preberite več

Zavedanje o pomenu pravic intelektualne lastnine

ČLANI KOMISIJE 

Učinkovito uresničevanje pravic intelektualne lastnine bo spodbudilo gospodarski in družbeni potencial Slovenije.

ZNANJE, INOVATIVNOST in KREATIVNOST so temeljne vrednote, na katerih je smiselno graditi prihodnji gospodarski in družbeni razvoj, zato prizadevanja za učinkovito uresničevanje pravic intelektualne lastnine štejemo med najpomembnejše dele nacionalnih in mednarodnih politik.

Posebno skrb pri delovanju namenjamo vprašanjem, povezanim s sodnim varstvom pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji, pri čemer pogrešamo učinkovitejše in hitrejše varstvo pravic intelektualne lastnine.

Podpiramo tudi spodbujanje in utrjevanje splošne zavesti posameznikov glede dolžnosti spoštovanja in zakonite uporabe pravic intelektualne lastnine, kar je mogoče doseči tudi s priznavanjem pomembnosti organov, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, vključno z zagotavljanjem zadostnih človeških, finančnih in drugih virov za njihovo nemoteno delovanje in razvoj.

V praksi še naprej opažamo potrebo po uskladitvi vsebine pravic intelektualne lastnine s potrebami današnje poslovne in gospodarske stvarnosti. Želimo si večje predvidljivosti (pravnih) razmerij na področju intelektualne lastnine za imetnike in tudi uporabnike pravic intelektualne lastnine.

Predsedujoča:

Eva Gostiša, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

Jaka Repanšek, Republis