Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja

Za vzdržen, dostopen in solidaren zdravstveni sistem
Preberite več

Predsedujoča

Alja Plevnik Kapun, GSK

Zdravje - največja vrednota in priložnost za Slovenijo.

ČLANI KOMISIJE      DOKUMENT O STALIŠČIH 

Naš cilj je zagotoviti najboljše storitve za slovenske državljane.

Želimo učinkovito delovanje zdravstvenega sistema.

Komisija se osredotoča na dve kompleksni področji, ki bosta povečali učinkovitost zdravstvenega sistema:

1. Digitalizacija, katere prednosti so:

  • izboljšanje, organizacija, upravljanje in kakovost dela z bolniki,
  • sistematično vzpostavljanje registrov, kar pomeni največji dolgoročni prispevek h kakovosti zdravja Slovencev.

2. Zdravstveni management – organizacija, vodenje in upravljanje bolnišnic:

  • sprememba pravne oblike bolnišnic, ki omogoča celovito transparentnost poslovanja in nadzor, hkrati pa večjo samostojnost pri vodenju in nagrajevanju,
  • indikatorji kakovosti dela in procesov (KPI) morajo biti javno dostopni za vsako bolnišnico,
  • čakalne vrste so rešljive tudi s procesnimi, praktičnimi in organizacijskimi intervencijami
  • prenova sistema SPP,
  • nujnost, da se zdravstveni sistem na področju infrastrukture odpre projektom javno-zasebnega partnerstva.

Preberite tudi:

Podpora Zakonu o pacientovih pravicah
Uvajanje novih davkov ne bo rešilo vzdržnega zdravstva v Sloveniji
AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja je za vzdržen zdravstveni sistem

 

 

Andrej Črepinšek, IBM SLOVENIJA