Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja

Za vzdržen, dostopen in solidaren zdravstveni sistem
Preberite več

Predsedujoča

Urša Lakner, PFIZER

Človek v središču -

za vzdržen, solidaren in dostopen zdravstveni sistem!

ČLANI KOMISIJE      DOKUMENT O STALIŠČIH 

 

Člani Komisije za zdravstvo se zavzemamo za rešitve, ki pacienta postavljajo v središče obravnave, mu zagotavljajo koordinirano in integrirano oskrbo, temelječo na osveženih in usklajenih kliničnih podatkih, zato podpiramo:

  • nadaljevanje diskusije o spremembi mreže javnih bolnišnic, in sicer s predlogom specializacije regionalnih bolnišnic in uvajanjem t. i. specialističnih bolnišnic,
  • ločevanje in hkrati sobivanje javnega in zasebnega izvajanja zdravstvenih storitev,
  • avtonomno vodenje bolnišnic, uvajanje pravno-organizacijskih sprememb, ki omogočajo uvajanje korporativnega upravljanja in sodobnega vodenja bolnišnic, z jasno odgovornostjo in pooblastili,
  • zdravstvo naj se obravnava kot pomembna gospodarska panoga, ki je enakovreden sogovornik pri uvajanju sprememb v slovenski zdravstveni sistem - skupaj s predlogi o ozaveščanju državljanov glede varovanja zdravja poudarjamo pomembnost ureditve financiranja zdravstva z ukrepi, ki ne povečujejo obremenitev gospodarstva in posledično zmanjšujejo konkurenčnost,
  • na področju uvajanja inovacij predlagamo vzpostavitev neodvisne skupine strokovnjakov, ki bi delovala v okviru Ministrstva za zdravje RS. 

Poudarjamo, da rešitev ni v dodatnem obremenjevanju gospodarstva, ampak v bolj učinkoviti organizaciji, vzdržnem financiranju in uvajanju inovacij v zdravstvu.  

Preberite tudi:


Andrej Črepinšek, IBM SLOVENIJA