Snežna kepa - središče optimizma

Delo začenja Snežna kepa 2.0
Preberite več

Snežna kepa je središče optimizma. Je skupina več kot 75 aktivnih mladih med 25 in 40 leti, zaposlenih v slovenskih in mednarodnih podjetjih ter javnem sektorju, ki jih druži skupna vizija – da Slovenija postane država optimizma in priložnosti z visoko kvaliteto življenja. Snežna kepa nima programa in nima strukture, ima pa želje, energijo in ambicije mladih, da soustvarjajo svet, Slovenijo in skupaj »valijo snežno kepo« z odličnimi idejami. 

Člane Snežne kepe druži, da so šli skozi program AmCham Young ProfessionalsTM. Od leta 2014 pa si prizadevajo postati aktiven sogovornik, predlagatelj in soustvarjalec konkretnih predlogov, ki bodo omogočili ključne premike v družbi. Člani Snežne kepe ustvarjajo prodorne in drzne zamisli za prihodnost in so generator idej, kako naj Slovenija postane država optimizma in priložnosti. So aktivni, sodelujejo, prispevajo ter se povezujejo z drugimi deležniki. Ideje, ki jih razvija Snežna kepa, nimajo lastništva, ampak so skupne, dajejo iskro okolju in ustvarjajo podporne mreže, da lahko te ideje razvija in realizira. 

Dosežki
Snežna kepa je svoje ideje preko različnih kanalov uspešno predstavila širši javnosti ter uspešno vzpostavila dialog s predstavniki Vlade Republike Slovenije. 

Po »pici in pivu« z ministrom za javno upravo in podpredsednikom vlade Borisom Koprivnikarjem je Snežna kepa dala pobudo za projekt Partnerstvo za spremembe. Program se je začel kot poizkus izmenjave zaposlenih med javnim in zasebnim sektorjem, nato pa se je skozi tri kroge razširil na 8 ministrstev, 46 podjetij in 120 ljudi, ki so sodelovali v izmenjavah ter izluščili pet perečih problemov v javni upravi, za katere so nato našli rešitve in jih implementirali. Sodelujoči v programu tako skupaj premikajo meje, rušijo stereotipe in ustvarjajo pozitivne zgodbe, ki jih prepoznavajo tudi v tujini, saj si želijo številne države program vpeljati tudi pri njih. V letošnjem letu Partnerstvo za spremembe vstopa v četrti krog in postaja nacionalna platforma sodelovanja. 

Predstavniki Snežne kepe so tudi pobudniki iniciative, da je Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi, ki jo je za svojo vzela tudi Vlada Republike Slovenije. Skozi iniciativo je želela Snežna kepa poudariti, da je Slovenija država optimizma in priložnosti, pozitivne spremembe pa se bodo zgodile le v sodelovanju in odprtem dialogu med gospodarstvom, državo, znanostjo in civilno družbo. Le tako se lahko ustvari okolje, ki je naklonjeno odprti digitalni družbi, kar bo omogočilo rast in razvoj ter posledično dvignilo kakovost življenjskega standarda državljanov.

V začetku leta 2016 so se predstavniki Snežne kepe, skupaj z mladimi iz drugih poslovnih organizacij, srečali s predsednikom Vlade RS Mirom Cerarjem in mu predstavili pogled mladih na inovativnosti ter pomen talentov. Snežna kepa verjame v sodelovanje in da bi se z izboljšanjem komunikacije med vsemi deležniki lahko spremenilo marsikaj, zavzema pa se tudi za več #SLOdelovanja vseh generacij.

Predstavnike Snežne kepe je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko povabila tudi k oblikovanju Strategije 2050, novega strateškega dokumenta, ki je opredelil dolgoročne vizije in strategije razvoja Slovenije.  

Snežna kepa 1.0 v letu 2017
Snežna kepa se je v zadnjem letu osredotočila na dve ključni tematiki: 

a) Delo prihodnosti 
Projekt Delovna mesta prihodnosti se je osredotočil na transformacije na področju delovnih mest in zaposlovanja. Snežna kepa je identificirala vplive, ki bodo narekovali delovna mesta oz. delovno aktivnost v prihodnosti. V sodelovanju z Ekonomsko Fakulteto v Ljubljani so pripravili tudi podrobne izračune sprememb. Pričakujemo lahko, da bodo novosti na področjih digitalizacije in razvoja umetne inteligence, spreminjanja demografske strukture, globalizacije ter ostalih distruptorjev v veliki meri vplivale na trg dela. Velike spremembe se pričakujejo že v naslednjih petih letih, zato je potrebno reagirati hitro. 

V okviru projekta si Snežna kepa prizadeva ozaveščati širšo javnost o napovedih za prihodnost ter tako prispevati k večji pripravljenosti Slovenije na prihajajoče spremembe. Skupina je pripravila konkretne predloge za reforme na področjih izobraževanja, socialnega sistema in davčne zakonodaje, jeseni jih bo predstavila tudi ključnim predstavnikom v javnem sektorju in v gospodarstvu.

b) Zeleni podjetnik (turizem, energetika, kmetijstvo)
Snežna kepa verjame, da je neokrnjena slovenska narava največja konkurenčna prednost Slovenije. Člani zato raziskujejo nove poslovne modele na področju zelenega, vzdržnega in krožnega gospodarstva. Člani skupine Zeleni podjetnik so izdelali prototip Zelene vasi, ki je usmerjena trajnostno in deluje na principu krožnosti. Zadovoljuje potrebe lokalnih prebivalcev, obiskovalcev in turistov ter teži k sobivanju. V Zeleni vas se združujejo mobilnost, kmetijstvo,  energetika, gastronomija, kultura, nastanitve in turistični produkt.  

Snežna kepa 2.0. 
Snežna kepa 2.0 se ukvarja s talenti. Definirali smo, kdo talenti sploh so in kaj potrebujejo za svojo realizacijo, iskali smo rešitve, kako talentom omogočiti ustrezno okolje za delo v Sloveniji in jih obdržati doma, ter kako jih privabiti nazaj v Slovenijo. Oblikovali smo prototip države, spodbudne za talente. Snežna kepa 2.0 je prijavila tudi enega izmed treh izzivov v 4. krogu Partnerstva za spremembe. 

Kdo je vodil Snežno kepo:
Od 2014 do 2017 Petra Kocjan
Od 2017 do 2018 Jan Dobrilovič

Skupina Delo prihodnosti Primož Ramovš
Skupina Zeleni podjetnik Primož Rojac 

Snežna kepa 2.0: Nana Šumrada Slavnič

Svet Snežne kepe 
Svet Snežne kepe ima predvsem posvetovalno vlogo. Njegova naloga je pomoč pri razvoju programa, dvigovanju njegove kvalitete ter iskanje sinergij z ostalimi programi in projekti. Svet sestavljajo 3 soavtorji programa AmCham Young ProfessionalsTM, predsednik AmCham Slovenija v času katerega se je pričela iniciativa Snežna kepa ter vsakoletni zmagovalec/ zmagovalka programa AmCham Young Professionals - AmCham Top Potential of the Year.