AmCham komisije

AmCham komisije za skupen cilj, boljše življenjsko in poslovno okolje v Sloveniji
Preberite več

Vodji zagovorništva

Vida Dolenc Pogačnik
Direktorica operative in vodja mednarodnega sodelovanja vida.dolenc@amcham.si

POUDARKI AMCHAM ZAGOVORNIŠTVA

Ključne tematike našega zagovorništva so:

  • talenti in prihodnost dela,
  • kakovost bivanja, 
  • referenčna država. 

V okviru AmCham Slovenija deluje šest delovnih komisij in dve delovni skupini, v katerih deluje več kot 250 predstavnikov podjetij, naših članov, strokovnjakov na svojem področju. Želimo si s svojim znanjem in vizijo prispevati k oblikovanju boljšega poslovnega in življenjskega okolja v Sloveniji. 

Z oblikovanjem interdisciplinarnih križišč ustvarjamo nove ideje in konkretne rešitve. Ker je za spremembe v družbi potreben odprt dialog gospodarstva, znanosti, države in civilne družbe, v AmCham Slovenija skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog povezujemo znanje in delujemo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij. 

Glas poslovne skupnosti širimo preko AmCham komisij:

AmCham delovni skupini:

Brina Tomovič Kandare
Vodja zagovorništva in komunikacij brina.tomovic@amcham.si