AmCham komisije

AmCham komisije za skupen cilj, boljše življenjsko in poslovno okolje v Sloveniji
Preberite več

Vodji zagovorništva

Vida Dolenc Pogačnik
Direktorica operative in vodja mednarodnega sodelovanja vida.dolenc@amcham.si

POUDARKI AMCHAM ZAGOVORNIŠTVA

Ključne tematike našega zagovorništva so:

  • zdravje,
  • znanje,
  • varnost,
  • poslovno okolje.

V okviru AmCham Slovenija deluje osem delovnih komisij, v katerih deluje več kot 280 predstavnikov podjetij, naših članov, strokovnjakov na svojem področju. Želimo si s svojim znanjem in vizijo prispevati k oblikovanju boljšega poslovnega in življenjskega okolja v Sloveniji. 

Ker je za spremembe v družbi potreben odprt dialog gospodarstva, znanosti, države in civilne družbe, v AmCham Slovenija skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog povezujemo znanje, ustvarjamo nove ideje in konkretne rešitve ter delujemo kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij. 

Glas poslovne skupnosti širimo preko AmCham komisij:

Pravilnik dela AmCham Komisij

Brina Tomovič Kandare
Vodja zagovorništva in komunikacij brina.tomovic@amcham.si