Komisija za intelektualno lastnino

Preberite več

Zavedanje o pomenu pravic intelektualne lastnine

ČLANI KOMISIJE 

Intelektualna lastnina je največja konkurenčna prednost podjetja in države.

ZNANJE, INOVATIVNOST in KREATIVNOST so temeljne vrednote, na katerih je smiselno graditi prihodnji gospodarski in družbeni razvoj, zato prizadevanja za učinkovito uresničevanje pravic intelektualne lastnine štejemo med najpomembnejše dele nacionalnih in mednarodnih politik.

Intelektualna lastnina je ključna za razvoj gospodarstva, obenem predstavlja največjo konkurenčno prednost podjetij.

Aktivnosti Komisije usmerjamo v krepitev splošnega zavedanja o pomenu pravic intelektualne lastnine in njeno učinkovito uresničevanje. Učinkovito uresničevanje pravic intelektualne lastnine bo spodbudilo gospodarski in družbeni potencial Slovenije.

Prizadevamo pa si tudi za tesnejšo povezavo med univerzami ter raziskovalnimi inštitucijami in gospodarstvom – univerze naj postanejo center raziskav in razvoja ter omogočajo komercializacijo inovacij in patentov. Podjetja naj bodo most med univerzami ter raziskovalnimi inštitucijami in potrebami trga

Predsedujoča:

Eva Gostiša, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

Jaka Repanšek, Republis