Komisija za intelektualno lastnino

Zavedanje o pomenu pravic intelektualne lastnine za razvojni preboj Slovenije
Preberite več

ČLANI KOMISIJE 

Intelektualna lastnina je največja konkurenčna prednost vsakega podjetja in države kot celote. Slovenija mora postati vodilna država v širši regiji v zaščiti intelektualne lastnine. 

GLAVNI POUDARKI KOMISIJE

1. Znanje, inovativnost in kreativnost 

ZNANJE, INOVATIVNOST in KREATIVNOST so temeljne vrednote, na katerih moramo graditi prihodnji gospodarski in družbeni razvoj, zato prizadevanja za učinkovito zaščito in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine štejemo med najpomembnejše dele nacionalnih in mednarodnih politik. Javnost in naše članstvo bomo še aktivneje ozaveščali o pomenu zaščite lastnih inovativnih rešitev v Sloveniji ter o pomenu nagrajevanja uspešnih in kreativnih avtorjev in ustvarjalcev. 

2. Zaščita intelektualne lastnine  
Aktivnosti Komisije usmerjamo v krepitev splošnega zavedanja o pomenu pravic intelektualne lastnine ter v njeno učinkovito zaščito in uveljavljanje. Intelektualna lastnina je ključna za razvoj gospodarstva, zato potrebujemo sodobno zakonodajo ter upravne in sodne postopke, ki bodo omogočali hitro in učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Predlagali bomo konkretne rešitve, zlasti na področju prenosa znanja in izumov iz raziskovalne sfere v gospodarstvo in ustreznega vrednotenja intelektualnega dela. Zaščita intelektualne lastnine v podjetjih in raziskovalnih ustanovah ter ustrezno vrednotenje/regulacija izumov iz delovnega razmerja ostajata ključen fokus naše komisije. Učinkovita zaščita in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine bosta spodbudila gospodarski in celotni družbeni potencial Slovenije, zato se zavzemamo za sodobno in v prihodnost usmerjeno regulativo in izvrševanje pravic intelektualne lastnine ter boljšo vpetost v mednarodni prostor na področju varovanja najbolj inovativnih idej in izumov. 

3. Izumi iz delovnega razmerja 

V ožji skupini strokovnjakov želimo na podlagi praks iz tujine predlagati zakonodajo, ki bo sodobna, razumljiva in bo podjetjem omogočala čim lažje ovrednotenje izuma v dobro zaposlenega in delodajalca.  

4. Prenos znanja in komercializacija izumov 
Prizadevamo si za tesnejšo povezavo med univerzami, izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom – univerze morajo postati središčna točka raziskav in razvoja ter omogočati čim boljšo komercializacijo izumov in drugih pravic intelektualne lastnine. Podjetja, njihova vizija in razvojni načrti morajo postati pomemben most med izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami ter potrebami trga in širše družbe. 

5. Napredne tehnologije, umetna inteligenca in podatki 
Na področju upravljanja podatkov, razvoja umetne inteligence in naprednih IKT-rešitev mora Slovenija postati ena od vodilnih držav v EU. Komisija aktivno sodeluje pri pripravi predlogov in komentarjev predpisov na področju IKT in umetne inteligence ter predlaga oblikovanje najnaprednejših regulatornih okvirov, ki bodo v Slovenijo privabila napredna podjetja in kreativne posameznike ter omogočila, da doma zadržimo najboljše mlade avtorje, kreativce, izumitelje in druge strokovnjake. 

Predsedujoča:

Eva Gostiša, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

Jaka Repanšek, Republis