Komisija za trajnostno rast

Trajnostni razvoj kot priložnost za rast in inovacije
Preberite več

Predsedujoča

Mojca Markizeti
Iskraemeco

ČLANI KOMISIJE 

Trajnostni razvoj je priložnost za rast in inovacije. Komisija v ospredje postavlja vprašanja o gospodarskem razvoju in razvoju družbe, novih poslovnih modelih, organizacijskih strukturah, naravi dela in transformaciji podjetij. Podpora držav in Evropske unije za ponovni zagon gospodarstva in nadaljnji razvoj bo temeljila na zelenem financiranju, nepovratna sredstva bodo vključevala obvezo po doseganju okolijskih standardov, merjenje gospodarske rasti bo preseglo makroekonomske kazalnike. 

Za Slovenijo je ključnega pomena, da izkoristimo Evropski zeleni dogovor (angl. EU Green Deal) za gospodarstvo in razmišljamo o energetskem konceptu države. 

Glavna področja delovanja, ki jih naslavlja komisija: 

• Evropski zeleni dogovor in zeleno financiranje: možnosti financiranja v okviru VFO 2021-2027; 

• pametna mesta in trajnostna mobilnost, skladnost z zakonodajo; 

• krožno gospodarstvo mora zaživeti v praksi; 

• zakonodaja mora slediti praktičnim primerom in umakniti omejitve. 

Gregor Skender
Deloitte