Prijave v program AmCham Young Professionals™, 10. generacija

Prijave so odprte do 24. maja, 2019
Preberite več

PrijavnicaPrvi kandidat


Drugi kandidat


Tretji kandidat - le za kategorijo AmCham Heroes.


Po poslani prijavi bo kontaktna oseba na elektronski naslov prejela potrditev, da je bila prijavnica uspešno oddana.

Pogoji sodelovanja

  • Kandidate predlagajo vodje podjetij, članov AmCham Slovenija.
  • Število mest v programu je omejeno na 150. Če bo kandidatov več, bomo v program sprejeli prvega kandidata, ki ga je podjetje prijavilo. Upoštevali bomo tudi vrstni red prijav, velja načelo »first come, first served«.
  • Člani AmCham Heroes člani lahko v program predlagajo tri kandidate; Patron člani in korporativni člani po dva kandidata; podjetniki in neprofitne organizacije pa enega kandidata.
  • Pet mest je namenjenih osebam, ki niso zaposlene v podjetjih članih AmCham Slovenija. Kotizacija znaša 1000 evrov + prijavnina 220 evrov (DDV ni vključen). Kandidat/-ka mora v prijavo vključiti motivacijsko pismo, v katerem navede, zakaj je primeren/-na za program AmCham Young Professionals™.
  • Program je za člane AmCham Slovenija brezplačen. Prijavnina v program je plačljiva in se med kategorijami članstva razlikuje (preglednica spodaj).

Prijavnina

Število kandidatov glede na kategorijo

AmCham Heroes                    

       Patron člani                                    

Korporativni
           člani           

 Podjetniki/ neprofitne 
organizacije

Prvi kandidat

Brezplačno

220 evrov
(DDV ni vključen) 

220 evrov
(DDV ni vključen)                       

220 evrov (DDV ni vključen)

Drugi kandidat

Brezplačno

220 evrov
(DDV ni vključen) 

220 evrov
(DDV ni vključen)

x

Tretji kandidat

Brezplačno

x

x

x

 

*V letu 2012 je program AmCham Young ProfessionalsTM dosegel ustrezno stopnjo individualnosti, kreativnosti in prepoznavnosti ter tako postal zakonito upravičen do zaščite avtorskih pravic kot intelektualna lastnina AmCham Slovenija in ekipe, ki ga je razvila. Enako velja tudi za znamko AmCham Young ProfessionalsTM.