Prijave v program AmCham Young Professionals™, 11. generacija

Prijave so podaljšane do 15. junija 2020
Preberite več

PrijavnicaPrvi kandidat


Drugi kandidat


Tretji kandidat - le za kategorijo AmCham Heroes.


Po poslani prijavi bo kontaktna oseba na elektronski naslov prejela potrditev, da je bila prijavnica uspešno oddana.

Pogoji sodelovanja

  • Kandidate predlagajo vodje podjetij, članov AmCham Slovenija.
  • Število mest v programu je omejeno na 150. Če bo kandidatov več, bomo v program sprejeli prvega kandidata, ki ga je podjetje prijavilo. Upoštevali bomo tudi vrstni red prijav, velja načelo »first come, first served«.
  • Člani AmCham Heroes lahko v program predlagajo tri kandidate, prva dva imata zagotovljeno mesto. Patron člani lahko predlagajo dva kandidata, prvi ima zagotovljeno mesto. Korporativni člani lahko predlagajo dva kandidata. Podjetniki in neprofitne organizacije lahko predlagajo enega kandidata.
  • Pet mest je namenjenih osebam, ki niso zaposlene v podjetjih članih AmCham Slovenija. Kotizacija znaša 1000 evrov + prijavnina 220 evrov (DDV ni vključen). Kandidat/-ka mora v prijavo vključiti motivacijsko pismo, v katerem navede, zakaj je primeren/-na za program AmCham Young Professionals™.
  • Program je za člane AmCham Slovenija brezplačen. Prijavnina v program je plačljiva in se med kategorijami članstva razlikuje (preglednica spodaj).

Prijavnina

Število kandidatov glede na kategorijo

AmCham Heroes

Patron člani

Korporativni člani

Podjetniki/ neprofitne 
organizacije

Prvi kandidat

zagotovljeno mesto
brezplačno

zagotovljeno mesto
220 evrov
(DDV ni vključen) 

čakalna vrsta
220 evrov (DDV ni vključen)                       

čakalna vrsta
220 evrov (DDV ni vključen)

Drugi kandidat

zagotovljeno mesto
brezplačno

čakalna vrsta 
220 evrov (DDV ni vključen)

čakalna vrsta
220 evrov (DDV ni vključen)

x

Tretji kandidat

čakalna vrsta 
220 evrov (DDV ni vključen)

x

x

x

*V letu 2012 je program AmCham Young ProfessionalsTM dosegel ustrezno stopnjo individualnosti, kreativnosti in prepoznavnosti ter tako postal zakonito upravičen do zaščite avtorskih pravic kot intelektualna lastnina AmCham Slovenija in ekipe, ki ga je razvila. Enako velja tudi za znamko AmCham Young ProfessionalsTM.