AmCham Komisija pripravljeni na prihodnost

Kako postati 'Future Fit'
Preberite več

KOMISIJA »Pripravljeni NA PRIHODNOST«
Odpiramo vprašanja v sedanjosti za prihodnost z namenom, da postanemo »future fit«

Digitalni napredek in razvoj novih tehnologij ni več prihodnost, to je realnost, v kateri živimo že danes. Slovensko poslovno in življenjsko okolje je treba ustrezno voditi in prilagoditi na nove izzive. Med njimi še zlasti izstopata področje kibernetske varnosti (angl. cyber security), v zadnjem času pa tudi hiter preskok na nove oblike dela na daljavo (dela od doma) pri uporabi informacijske tehnologije in inovativnih digitalnih poslovnih procesov.

Komisija se zavzema za:

 • uvedbo enotne nacionalne e-identitete in poenoten osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, zdravstvena kartica, elektronski certifikat za dostop do državnega oblaka in storitev e-uprave po vzoru e-ID);
  Obstaja širok spekter storitev in primerov uporabe, v katerih bi elektronska identifikacija lahko izboljšala in spremenila pogodbene, poslovne in druge procese. Tudi evropska uredba EIDAS zagotavlja ustrezen evropski regulativni okvir in vse več je podjetij, ki ponujajo storitve e-ID, rešitve, platforme itd. V središču razprave in uvajanja e-identitete morata biti zasebnost in osebni nadzor. Zato je ključno oblikovanje pravil, kako se bodo gradila taka omrežja, ki bodo zagotavljala zasebnost podatkov, varnost storitev in mapiranje deležnikov.
 • sledenje trendov, pregled in širjenje najboljših poslovnih praks na področju krepitve kibernetske varnosti v vse bolj »digitalizirani« ekonomiji ter novih oblik dela na daljavo;
  Prizadevati si je treba za dialog z državo ter pomagati pri ozaveščanju o pomenu kibernetske varnosti in novih oblik oddaljenega dela z uporabo informacijske tehnologije. Predlagali bomo celostno oblikovanje bolj sodobne zakonodaje in podporno okolje za vpeljavo digitalnih oblik dela na daljavo.
 • umetno inteligenco (AI) in strojno učenje;
  Umetna inteligenca prinaša neslutene možnosti za napredek, revolucionira poslovanje dejansko na vseh področjih (avtonomna vozila, droni, avtomatizirani boti, marketinške kampanje, roboti v delovnem procesu, avtomatizirano postavljanje diagnoz v zdravstvu); hkrati pa odpira številne dileme z vidika transparentnosti (AI potrebuje za svoje delovanje ogromne količine podatkov, kar odpira vprašanja načina zbiranja, procesiranja in uporabe) in etične dileme (pri AI gre dejansko za zunanje izvajanje odločitev – lahko tudi takih z etičnimi implikacijami – na programe);
 • pomen človeka in miselnosti za spremembe ter pripravljenost na novo realnost.
   

Se želite priključiti skupini? Kontaktirajte Vido Dolenc Pogačnik na vida.dolenc@amcham.si
 

ČLANI KOMISIJE
 

Partner komisije: