AmCham Komisija pripravljeni na prihodnost

Odpiramo vprašanja v sedanjosti za prihodnost z namenom, da postanemo »Future Fit«
Preberite več

Predsedujoči

Dr. Boris Horvat, Abelium

KOMISIJA »Pripravljeni NA PRIHODNOST«
Odpiramo vprašanja v sedanjosti za prihodnost z namenom, da postanemo »future fit«

Digitalni napredek, razvoj novih tehnologij in digitalna preobrazba (poslovnih modelov) ne opisujejo le prihodnosti, ampak so realnost, v kateri živimo že danes. Slovensko poslovno in življenjsko okolje je treba ustrezno voditi in prilagoditi na nove izzive. Med njimi še zlasti izstopajo področja kibernatske varnosti (angl. cyber security), digitalne preobrazbe (angl. digital transformation), v zadnjem času pa tudi hiter preskok na nove oblike dela na daljavo (dela od doma) ob podpori informacijskih tehnologij in inovativnih digitaliziranih poslovnih procesov.

“FUTURE FIT” KLJUČNA PODROČJA

1. NACIONALNA E-IDENTITETA

  • uvedba enotne nacionalne e-identitete in poenoten osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, zdravstvena kartica, elektronski certifikat za dostop do državnega oblaka in storitev e-uprave po vzoru e-ID); 

Obstaja širok spekter storitev in primerov uporabe, v katerih bi elektronska identifikacija lahko izboljšala in spremenila pogodbene, poslovne in druge procese, predvsem v relaciji posameznika do države. Evropska uredba EIDAS zagotavlja ustrezen evropski regulativni okvir in vse več je podjetij, ki ponujajo storitve e-ID, ter njihovo integracijo v rešitve, platforme itd. V središču razprave in uvajanja e-identitete morata biti zasebnost in osebni nadzor, pomembna pa je tudi celovita uporabniška izkušnja uporabe e-ID. Zato je ključno oblikovanje pravil, kako se bodo gradila taka omrežja, ki bodo zagotavljala zasebnost podatkov, varnost storitev in mapiranje deležnikov. 

2. KIBERNATSKA VARNOST

  • sledenje trendov, pregled in širjenje najboljših poslovnih praks na področju krepitve kibernetske varnosti v vse bolj »digitalizirani« ekonomiji ter novih oblik dela na daljavo; 

Prizadevati si je treba za dialog z državo ter pomagati pri ozaveščanju o pomenu kibernetske varnosti, razvoju znanj in kompetenc na področju kibernetske varnost (na gospodarskem, nacionalnem in varnostnem področju) ter novih oblik oddaljenega dela z uporabo informacijske tehnologije. Predlagali bomo celostno oblikovanje bolj sodobne zakonodaje in podporno okolje za vpeljavo digitalno podprtih oblik dela, sodelovanja in izmenjave dokumentov na daljavo. 

3. UMETNA INTELIGENCA IN STROJNO UČENJE

  • razvoj in uporabo umetne inteligence (AI) in strojnega učenja na izbranih področjih poslovanja; 

Umetna inteligenca prinaša neslutene možnosti za napredek, revolucionira poslovanje na številnih področjih (npr. avtonomna vozila, droni, avtomatizirani boti, marketinške kampanje, roboti v delovnem procesu, avtomatizirano postavljanje diagnoz v zdravstvu), hkrati pa odpira številne dileme z vidika transparentnosti in trajnosti (AI potrebuje za svoje delovanje ogromne količine podatkov, kar odpira vprašanja načina zbiranja, procesiranja in uporabe) in etične dileme (pri AI gre dejansko za zunanje izvajanje odločitev – lahko tudi takih z etičnimi implikacijami – na programe). 

4. POMEN ČLOVEKA in MISELNOSTI za SPREMEMBE

  • premislek o pomenu človeka, miselnosti za spremembe ter pripravljenosti na novo (digitalno) realnost, ki jo bodo definirali inovativni digitalno prenovljeni poslovni modeli prihodnosti. 

 

Se želite priključiti skupini? Kontaktirajte Vido Dolenc Pogačnik na vida.dolenc@amcham.si
 

ČLANI KOMISIJE
 

Partner komisije:

Predsedujoči

Uroš Majcen, S&T