Ready4DFuture Task Force

Kako postati 'Future Fit'
Preberite več

Digitalni napredek in razvoj novih tehnologij ni več prihodnost, je realnost, v kateri živimo že danes. Slovensko poslovno in življenjsko okolje je potrebno ustrezno voditi in prilagoditi na nove izzive, s katerimi se soočamo. Zavedati se moramo pomena razvoja digitalne družbe ter prepoznati priložnosti, ki jih razvoj novih tehnologij prinaša.

AmCham Ready4DFuture - 'Future Fit' Task Force 

Ready4DFuture predstavlja skupina poslovnih liderjev, strokovnjakov in vseh tistih, ki prihodnost ustvarjajo danes.
Je prostor, igrišče prihodnosti, kjer odpiramo prava vprašanja o prihodnosti, z namenom, da postanemo 'future fit'.

Skupina s svojim znanjem ustvarja smernice, deli svoje izkušnje, ozavešča o pomenu razvoja digitalne družbe, pomaga prepoznati priložnosti in potencial digitalizacije ter hkrati opozoriti na izzive, povečati agilnost v organizacijah in družbi, povečati konkurenčnost poslovnega okolja, spodbujati inovativnost in kakovost obeh – tako poslovnega kot tudi življenjskega okolja v Sloveniji.

Aktivnosti Ready4DFuture Task Force:

  • Sledenje trendov, pregled in širjenje dobrih poslovnih praks na področju ustvarjanja digitalne družbe.
  • Dialog z državo ter pomoč pri ozaveščanju o priložnostih razvoja digitalne družbe. Predlagali bomo celostno oblikovanje zakonodaje in podporno okolje za vpeljavo digitalnih rešitev.
  • Predvsem pa bomo poudarili pomen človeka in miselnosti za spremembe.
     

Se želite priključiti skupini? --> Kontaktirajte Nino Marinšek na nina.marinsek@amcham.si

ČLANI KOMISIJE