Snežna kepa - središče optimizma

"Think tank" mladih, ki želijo soustvarjati svet
Preberite več

Snežna kepa je središče optimizma. Je skupina več kot 75 aktivnih mladih med 25 in 40 leti, zaposlenih v slovenskih in mednarodnih podjetjih ter javnem sektorju, ki jih druži skupna vizija – da Slovenija postane država optimizma in priložnosti z visoko kvaliteto življenja. Snežna kepa nima programa in nima strukture, ima pa želje, energijo in ambicije mladih, da soustvarjajo svet, Slovenijo in skupaj »valijo snežno kepo« z odličnimi idejami. 

Člane Snežne kepe druži, da so šli skozi program AmCham Young ProfessionalsTM. Od leta 2014 si prizadevajo postati aktiven sogovornik, predlagatelj in soustvarjalec konkretnih predlogov, ki bodo omogočili ključne premike v družbi. Člani Snežne kepe ustvarjajo prodorne in drzne zamisli za prihodnost in so generator idej, kako naj Slovenija postane država optimizma in priložnosti. So aktivni, sodelujejo, prispevajo ter se povezujejo z drugimi deležniki. Ideje, ki jih razvija Snežna kepa, nimajo lastništva, ampak so skupne, dajejo iskro okolju in ustvarjajo podporne mreže, da lahko te ideje razvija in realizira. 

Snežna kepa 2.0 je uspešno definirala talente v gospodarstvu, opisala tematike in problematike, na katerih stoji ali pade idealno okolje. Spraševali smo se, kaj prepriča, da ostajamo ali se vrnemo v Slovenijo. Zdaj se osredotočamo na sooblikovanje prototipa države za talente. 

Tematike, o katerih razpravljamo:

izobraževalni sistem,
davčno in finančno okolje,
zaposlovanje in trg dela,
gospodarska politika,
postopki in predpisi, država,
kakovost bivanja, vrednote in varnost.


Dosežki Snežne kepe
Snežna kepa je svoje ideje preko različnih kanalov uspešno predstavila širši javnosti ter uspešno vzpostavila dialog s predstavniki Vlade Republike Slovenije. 

Po »pici in pivu« z ministrom za javno upravo in podpredsednikom vlade Borisom Koprivnikarjem je Snežna kepa dala pobudo za projekt Partnerstvo za spremembe. Program se je začel kot poizkus izmenjave zaposlenih med javnim in zasebnim sektorjem, nato pa se je skozi štiri kroge razširil na 14 organov javne uprave, več kot 60 podjetij in več kot 220 ljudi, ki so sodelovali v različnih projektih in izmenjavah zaposlenih. Sodelujoči v programu skupaj premikajo meje, rušijo stereotipe in ustvarjajo pozitivne zgodbe, Partnerstvo za spremembe pa je v štirih krogih resnično postalo nacionalna platforma sodelovanja. 

Predstavniki Snežne kepe so tudi pobudniki iniciative, da je Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi, ki jo je za svojo vzela tudi Vlada Republike Slovenije. Skozi iniciativo je želela Snežna kepa poudariti, da je Slovenija država optimizma in priložnosti, pozitivne spremembe pa se bodo zgodile le v sodelovanju in odprtem dialogu med gospodarstvom, državo, znanostjo in civilno družbo. Le tako se lahko ustvari okolje, ki je naklonjeno odprti digitalni družbi, kar bo omogočilo rast in razvoj ter posledično dvignilo kakovost življenjskega standarda državljanov.

V začetku leta 2016 so se predstavniki Snežne kepe, skupaj z mladimi iz drugih poslovnih organizacij, srečali s tedanjim predsednikom Vlade RS Mirom Cerarjem in mu predstavili pogled mladih na inovativnosti ter pomen talentov. Snežna kepa verjame v sodelovanje in da bi se z izboljšanjem komunikacije med vsemi deležniki lahko spremenilo marsikaj, zavzema pa se tudi za več #SLOdelovanja vseh generacij.

Predstavnike Snežne kepe je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko povabila tudi k oblikovanju Strategije 2050, novega strateškega dokumenta, ki je opredelil dolgoročne vizije in strategije razvoja Slovenije. 

Večni namen pogleda v prihodnost je aktivno distruptirati sedanjost. Tako se lahko rodijo nove zgodbe in vizije. Ker mlade generacije čutimo odgovornost, lahko neobremenjeni z okolico, odgovorni do drugih in sebe, z izjemnim potencialom in energijo, skupaj oblikujemo prihodnost. V okviru Snežne kepe je to mogoče, saj smo slišani in vidni. Naša naloga za prihodnje je, da inciativo in center optimizma še razširimo.

Jan Dobrilovič
Vodja Snežne kepe 1.0

Snežna kepa 1.0
Snežna kepa se je leta 2017 osredotočila na dve ključni tematiki: 

a) Delo prihodnosti 
Projekt Delovna mesta prihodnosti se je osredotočil na transformacije na področju delovnih mest in zaposlovanja. Snežna kepa je identificirala vplive, ki bodo narekovali delovna mesta oz. delovno aktivnost v prihodnosti. V sodelovanju z Ekonomsko Fakulteto v Ljubljani so pripravili tudi podrobne izračune sprememb. Pričakujemo lahko, da bodo novosti na področjih digitalizacije in razvoja umetne inteligence, spreminjanja demografske strukture, globalizacije ter ostalih distruptorjev v veliki meri vplivale na trg dela. Velike spremembe se pričakujejo že v naslednjih petih letih, zato je potrebno reagirati hitro. 

V okviru projekta si je Snežna kepa prizadevala ozavestiti širšo javnost o napovedih za prihodnost ter tako prispevati k večji pripravljenosti Slovenije na prihajajoče spremembe. Skupina je pripravila konkretne predloge za reforme na področjih izobraževanja, socialnega sistema in davčne zakonodaje ter jih predstavila ključnim predstavnikom v javnem sektorju in v gospodarstvu.

b) Zeleni podjetnik (turizem, energetika, kmetijstvo)
Ker Snežna kepa verjame, da je neokrnjena slovenska narava največja konkurenčna prednost Slovenije, so člani skupine raziskovali nove poslovne modele na področju zelenega, vzdržnega in krožnega gospodarstva. Člani skupine Zeleni podjetnik so izdelali prototip Zelene vasi, ki je usmerjena trajnostno in deluje na principu krožnosti. Zadovoljuje potrebe lokalnih prebivalcev, obiskovalcev in turistov ter teži k sobivanju. V Zeleni vas se združujejo mobilnost, kmetijstvo,  energetika, gastronomija, kultura, nastanitve in turistični produkt.  

Snežna kepa 2.0. 
Snežna kepa 2.0 se je in se še vedno ukvarja s talenti. Opredelila je, kdo talenti v poslovnem svetu sploh so in kaj potrebujejo za svojo uresničitev, oblikovala prototip države, spodbudne za talente, in iskala rešitve, kako talentom omogočiti ustrezno okolje za delo doma ter kako tuje in slovenske talente privabiti v Slovenijo. Snežna kepa 2.0 je prijavila tudi enega izmed treh izzivov v 4. krogu Partnerstva za spremembe. 

Kdo je vodil Snežno kepo:
Od 2014 do 2017 Petra Kocjan
Od 2017 do 2018 Jan Dobrilovič

Skupina Delo prihodnosti Primož Ramovš
Skupina Zeleni podjetnik Primož Rojac 

Snežna kepa 2.0: Nana Šumrada Slavnič

Ko gledamo svoje otroke, ki imajo ogromno navdušenje za življenje, ki želijo hoditi, govoriti, se sprašujemo in si želimo, da ta energija nikoli ne izgine. To je tisto, kar mene in Snežno kepo žene naprej. Starost ne omejuje talentov. In nadarjeni ljudje lahko cvetijo. V Sloveniji je treba talente spodbujati bolj sistematično in odločno, saj ima Slovenija neverjetno družbo in okolje ter velik potencial za podporo naših talentov.

Nana Šumrada Slavnič
Vodja Snežne kepe 2.0